Privacy verklaring


Hamburger menu

Bezoek mijn Facebook-pagina
Bezoek mijn LinkedIn-pagina
Bezoek mijn Instagram-pagina

Privacy verklaring

Hoofdfoto Privacy verklaring

privacy verklaring

Inbewegen, gevestigd aan Van Veenweg 100 1701 HH Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

www.inbewegen.nl , Van Veenweg 100, 1701 HH Heerhugowaard,  0640058184

K.M. Bok-Besse is de Functionaris Gegevensbescherming van Inbewegen. Zij is te bereiken via info@inbewegen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Inbewegen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Inbewegen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inbewegen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN)

– Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Inbewegen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het uitvoeren van het paramedisch beroep Oefentherapeut Cesar/Mensendieck

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Correspondentie met artsen/specialisten en of collega paramedici

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Inbewegen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Inbewegen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  (bijvoorbeeld een medewerker van Inbewegen) tussen zit. Inbewegen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office en Mailchimp.  De PC van Inbewegen is automatisch geblokkeerd met een wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Inbewegen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende wettelijk verplichting van persoonsgegevens: persoonsgegevens  en medische status;  15 jaar vanuit de wettelijk verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Inbewegen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Inbewegen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Inbewegen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inbewegen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inbewegen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Inbewegen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inbewegen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@inbewegen.nl

Tape Week

Ontdek vrijblijvend wat jij weer kunt doen met Easy-Tape! Maak kennis met de gekleurde plakkers en beweeg makkelijker en met minder pijn!

… Lees meer
 

Verder in het nieuws

Online Afspraak maken

Corona

FiTT Monitor Nieuws

Nieuw Sporters-Yoga online

Revalidatie Inspiratie Interviews

Route

kaart is aan het laden – een ogenblik geduld aub…

Inbewegen Van Veenweg: 52.667170, 4.861364

Kwaliteitsregister Paramedici
Sportoefentherapie
VvOCm

Inbewegen

Tennispark Oostertocht
Van Veenweg 100
1701 HH Heerhugowaard

­

T 06 – 40 05 81 84
E info@inbewegen.nl
I www.inbewegen.nl

KvK 56623836
BTW-id NL002120970B70

IBAN NL56 RABO 0175 469 040
BIC RABONL2U

Lid nr. V vocm 400435
AGB Zorgverlener 07000169
AGB code praktijk 07087383